Pinjaman Koperasi

Pinjaman Koperasi Kerajaan Malaysia

Pinjaman KoperasiPinjaman Koperasi dari PinjamanKoperasi.net merupakan wakil pemasaran yang terdiri daripada melebihi 10 buah koperasi dan bank tempatan. Pinjaman Peribadi atau Koperasi khas untuk semua Kakitangan Kerajaan, badan berkanun, syarikat-syarikat yang ada potongan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) ataupun Government Linked Company (GLC) seperti TNB, TM, Universiti, MAB (Malaysia Airport Berhad), SYABAS,Risda, PUAS, Puncak Niaga, dan lain-lain walaupun untuk yang mengalami masalah Komitmen Luar, CCRIS, CTOS atau Blacklist dari bank tempatan. Contoh Pinjaman MBSB. Max kadar tetap 4.50%. Tempoh pinjaman, minimum 1 tahun dan maximum 10 tahun. Contoh: RM2000 + 3.40% =RM2068 / 1 tahun.

Maka, kami dapat memberi nasihat khidmat kewangan dengan pelbagai pilihan pakej Pinjaman Peribadi dan Koperasi yang sesuai bagi kelulusan dengan bandingan kadar Pinjaman yang terendah. Semak kelayakan anda sekarang! Hubungi 019 988 2331 atau Whatsapp ke www.wasap.my/60199882331

Pinjaman Koperasi

Yang Ditawarkan

Misi

Pinjaman Koperasi

Pinjaman Koperasi – Misi utama kami adalah untuk memberi perkhidmatan yang telus, jujur dan pantas kepada seluruh Kakitangan Kerajaan dan Badan Berkanun di Malaysia yang memerlukan Pinjaman Koperasi yang rasmi dan sah.

Pinjaman Peribadi atau Koperasi anda akan dilindungi oleh insurans Takaful Malaysia dengan pembayaran balik melalui potongan slip-gaji atau melalui Biro Angkasa.

“Jika anda mengalami masalah Komitmen Luar, CCRIS, CTOS atau Blacklist … kami sedia membantu dan menghulurkan perkhidmatan dengan Pinjaman Peribadi atau Koperasi yang sesuai untuk Kelulusan”.

Perkhidmatan kami juga terbuka kepada semua yang berada diluar kawasan termasuk Sabah dan Sarawak dimana kami akan menghantar borang secara pos kepada anda.

Semak Kelayakan Pinjaman Koperasi

 Jika ada Kelayakan pada Slip Gaji, Pinjaman Koperasi anda Dijamin Lulus!

Definasi Pinjaman Koperasi

Pinjaman koperasi merupakan kemudahan kredit yang ditawarkan oleh koperasi yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) untuk anggota-anggota mereka yang bekerja sebagai penjawat awam. Hanya kakitangan kerajaan, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) layak meminjam. Operasi dan pentadbiran kemudahan kredit ini dikawal selia oleh Akta Koperasi 1993.

Ciri-Ciri Pinjaman Koperasi

Pembayaran Balik Melalui Potongan Gaji
Pinjaman Koperasi MalaysiaPembayaran ansuran bulanan adalah melalui potongan gaji secara automatik oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (Angkasa). Kelayakan pinjaman bergantung kepada jumlah yang dapat ditolak daripada gaji peminjam tertakluk kepada syarat had potongan gaji maksima 60%. Had tersebut dikuatkuasakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam untuk memastikan gaji bersih penjawat awam adalah sekurang-kurangnya 40% daripada gaji kasar. Tempoh pinjaman maksimum adalah 10 tahun (tempoh maksimum yang dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia). Had maksimum pinjaman kebanyakan koperasi adalah antara RM200,000 – RM250,000.

 

Berlandaskan Prinsip Syariah Bagi Pinjaman Koperasi Di Malaysia

Kebanyakan skim pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh koperasi berlandaskan prinsip syariah. Koperasi perlu memastikan operasi kemudahan kredit tersebut mengikut garis panduan SKM mengenai produk islamik. Prinsip kewangan islamik yang digunakan adalah seperti Tawarruq dan Murabaha yang melibatkan pembelian dan penjualan komoditi secara ansuran atau bayaran tertunda. Melalui transaksi belian dan jualan, faedah (riba) yang dilarang (haram), digantikan dengan margin keuntungan yang dipersetujui antara pembeli dan penjual. Kebanyakan koperasi mewajibkan peminjam membeli insurans takaful yang memberi perlindungan kewangan sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.

Dana Dari Institusi Kewangan

Koperasi menyediakan kemudahan kredit menggunakan sama ada dana mereka sendiri atau dana yang dipinjam. Oleh kerana modal atau dana sendiri adalah terhad, maka koperasi amat bergantung kepada pembiayaan yang konsisten dan berterusan daripada institusi kewangan. Bank komersil yang popular di Malaysia seperti Maybank, RHB Bank, Kuwait Finance House dan Ambank sedang atau pernah pada satu ketika menyumbang dana kepada koperasi.

Syarat Pinjaman Koperasi Mudah Lulus

Berbanding dengan bank, pinjaman koperasi lebih mudah lulus kerana koperasi kurang mementingkan skor kredit peminjam. Pengutipan ansuran bulanan dilakukan secara automatik melalui potongan gaji, maka risiko gagal mengutip balik dana pinjaman adalah sangat rendah. Pemohon yang telah disenarai-hitam oleh bank kerana laporan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) dan Sistem Kredit Tip-Off (CTOS) yang kurang memuaskan masih layak memohon pinjaman koperasi.

 

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau ANGKASA adalah koperasi puncak yang menaungi semua jenis koperasi asas, menengah dan atasan di seluruh negara Malaysia. ANGKASA diiktiraf oleh Kerajaan sebagai badan yang mewakili Pergerakan Koperasi Malaysia pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Objektif

  • Menyatukan koperasi-koperasi di Malaysia supaya dapat menjaga dan memperjuangkan hak dan kepentingan pergerakan koperasi.
  • Mewakili pergerakan koperasi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
  • Melaksanakan program pendidikan koperasi dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip koperasi di kalangan rakyat Malaysia.
  • Mengadakan pelbagai kemudahan perkhidmatan yang termampu oleh ANGKASA bagi membantu perjalanan dan pentadbiran koperasi-koperasi ahli.

Tugas dan tanggungjawab

ANGKASA menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada ahlinya merangkumi pelbagai bidang dan cabang ilmu koperasi. Sebahagian besar perkhidmatan yang disediakan telah diuruskan oleh Bahagian 4P ( Pendidikan, Penerangan, Penerbitan dan Perkhidmatan ) merangkumi kursus wajib, pendidikan berterusan kepada ahli, pemberian dan pemasangan perisian SEKKOP secara percuma kepada koperasi-koperasi sekolah seluruh Malaysia, pendidikan jarak jauh untuk Sijil Perakaunan Koperasi dan Diploma Perakaunan Koperasi, khidmat runding kepada koperasi atau lebih dikenali sebagai PEKA serta penganjuran berbagai bentuk seminar dan program pelancongan koperasi sekolah.

Sementara itu bahagian-bahagian lain di dalam ANGKASA seperti Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA) telah menyediakan perkhidmatan Sistem Potongan Gaji iaitu satu sistem di mana semua potongan-potongan koperasi dan lain-lain diuruskan melalui satu saluran demi memudahkan kerja-kerja potongan gaji di Jabatan-jabatan Kerajaan. Sistem ini juga merupakan satu kemudahan kepada koperasi dan lain-lain badan untuk mendapatkan bayaran-bayaran seperti yuran, saham, pinjaman dan sebagainya dengan lebih sistematik dan terjamin. Info lanjut di: